Προστασία Ηλεκτρ/λητών

Zimer Μάσκα Ηλεκ/σης ΦΙΜΠΕΡ Απλή

4,00 4,50 

Ηλεκτροσυγκόλληση

Zimer Καλώδιο Ηλεκ/σης HO7-K

4,80 6,80 

Ηλεκτροσυγκόλληση

Zimer ΜΠΟΡΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ 2TMX

3,50 6,80